• Szukaj
 • Logo CA Consulting

 • Tomasz Matysik – Prezes Zarządu CA Consulting SA 

  Ukończył Informatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej.

  Od 1995 roku zatrudniony w Grupie Kapitałowej Comarch jako projektant systemów ERP, kierownik projektów wdrożeniowych, dyrektor oddziału warszawskiego spółki Comarch S.A. i wiceprezes zarządu w spółkach Grupy. Podczas swojej kariery nadzorował między innymi projekty w Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Finansów, Centrum Elektronicznych Usług Rozliczeniowych eService  S.A., Ministerstwie Skarbu Państwa i wielu innych. 

  Posiada szerokie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi i doradczymi. Umiejętności te potwierdza wiele certyfikatów w tym PRINCE2 Practitioner.

   

  Jadwiga Miśkiewicz – Wiceprezes Zarządu CA Consulting SA

  Absolwentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

  Od 1999 r. związana z Grupą Kapitałową Comarch. Przez szereg lat pełniła funkcję dyrektora centrum wdrożeniowo-produkcyjnego. Aktualnie Wiceprezes Zarządu CA Consulting S.A. oraz Dyrektor Centrum Projektów Doradczych. Jej działalność zawodowa w firmie zawsze była związana z sektorem administracji publicznej. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi zarówno doradczymi jak i wdrożeniowymi. Jako Dyrektor Centrum nadzorowała realizację projektów w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Skarbu Państwa, Ministerstwie Rolnictwa oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

  Doświadczenie i umiejętności managerskie w zakresie zarządzania projektami poparte są certyfikatem PRINCE2 Practitioner.

   

  Krzysztof Wilczyński – Wiceprezes Zarządu CA Consulting SA

  Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie ukończył również studia doktoranckie.

  Certyfikowany konsultant zarządzania projektami PMP. Z Grupą Kapitałową Comarch związany jest od 1999 roku, najpierw jako Konsultant ERP, następnie Kierownik Projektów i Dyrektor ds. Konsultingu. W lutym 2009 roku Krzysztof Wilczyński rozpoczął pracę w firmie CA Consulting S.A. a od marca 2010 roku jest Wiceprezesem Zarządu firmy.