• Szukaj
 • Logo CA Consulting

 • Spółka CA Consulting S.A. jest firmą świadczącą usługi doradcze i konsultingowe oraz realizującą projekty informatyczne dla rosnącej rzeszy klientów zarówno z sektora administracji publicznej, branży utilities, jak i firm sektora prywatnego.
   

  Od początku jej istnienia spółka rozwija się bardzo dynamicznie. Zdobywając kolejne doświadczenia umacnia swoją pozycję na rynku firm doradczo-konsultingowych i staje się coraz bardziej rozpoznawalna.

  Spółka powstała w 2004 r. z inicjatywy menedżerów posiadających bogate doświadczenie zarówno w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi, jak i świadczenia usług konsultingowych i doradczych z zakresu podnoszenia efektywności organizacji w szczególności z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

  Firma oferuje szeroki zakres usług związanych z doradztwem zarówno biznesowym, jak i w zakresie architektury IT oraz nadzoru informatycznego. Specjalizuje się również w audycie systemów IT oraz bezpieczeństwa IT. Ponadto oferuje usługi obejmujące przygotowania dokumentów związanych ze studium wykonalności lub opisem przedmiotu zamówienia w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia.


  Do najbardziej znaczących klientów spółki zaliczają się:

  • Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
  • Ministerstwo Finansów,
  • Główny Urząd Statystyczny,
  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • Karpacka Spółka Gazownictwa,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego i wiele innych.