• Szukaj
  • Logo CA Consulting

  • Firma została zarejestrowana 18 czerwca 2004 roku pod nazwą CIV Sp. z o.o., która już w roku 2005 została zmieniona na CA Services Sp. z o.o.. Swoją działalność operacyjną rozpoczęła we wrześniu tego roku, od samego początku koncentrując ją na rozwiązaniach informatycznych, a także świadczeniu i udostępnianiu usług informatycznych i telekomunikacyjnych na rzecz innych podmiotów.
     

    Dnia 6 kwietnia 2006 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, która, wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego do kwoty 1 050 000,00 zł, została zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w dniu 28 kwietnia 2006 roku.
     

    Od roku 2009 firma funkcjonuje pod nazwą CA Consulting S.A. intensywnie rozwijając działalność doradczą i konsultingową, czyniąc z niej główny obszar specjalizacji spółki.