• Logo CA Consulting

 • Spółka CA Consulting S.A. jest firmą świadczącą usługi doradcze i konsultingowe oraz realizującą projekty informatyczne dla rosnącej rzeszy klientów zarówno z sektora administracji publicznej, branży utilities, jak i firm sektora prywatnego. 

  Tomasz Matysik – Prezes Zarządu CA Consulting SA Ukończył Informatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. 

  Firmę tworzy zespół zaangażowanych konsultantów posiadających dużą wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie realizacji projektów doradczych i informatycznych.  

  Firma została zarejestrowana 18 czerwca 2004 roku pod nazwą CIV Sp. z o.o., która już w roku 2005 została zmieniona na CA Services Sp. z o.o..

  CA Consulting S.A.
  Al. Jerozolimskie 81
  02-001 Warszawa